despre revoluția
harului

Harul nu este un subiect, iar revoluția harului nu este o mișcare. Harul este o persoană, iar numele Său este Isus. Revoluția harului este o revelație explozivă, care are loc în cel mai intim și sfânt loc din inima ta, atunci când Îl întâlnești pe Isus. Nu este o revoluție exterioară, ci ceva care începe din interior și continuă spre exterior.

Atunci când cazi nu te prăbușești. Harul le oferă speranță celor care nu au speranță și ajutor celor neajutorați. Când ești epuizat, apăsat, zdrobit, golit și pe punctul de a renunța, harul este mâna care te scoate din groapa plină de noroi a înfrângerii. Harul este provizia care inundă orice nevoie. Harul este persoana Care a fost țintuită pe cruce pentru răscumpărarea ta.

NOI CREDEM

• În Dumnezeu, care există în trei Persoane – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El este iubitor, sfânt și drept.

• Că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Este inspirată și precisă. Este ghidul nostru perfect în toate aspectele vieții

• Că păcatul ne-a separat pe toți de Dumnezeu și că doar prin Isus Cristos putem să fim împăcați

• Că Isus Cristos este atât Dumnzeu, cât și Om. A fost conceput prin Duhul Sfânt și născut din fecioara Maria. A trăit o viață fără păcat, a luat toate păcatele noastre asupra Lui, a murit și a înviat. Astăzi, El este așezat la dreapta Tatălui și este Marele Preot și Mediator pentru noi.

• Că salvarea este darul lui Dumnezeu pentru noi. Ea este disponibilă pentru orice om care Îl mărturisește cu gura lui pe Domnul Isus și crede că Dumnezeu L-a înviat dintre morți.

• Botezul în apă este un simbol al puterii de curățare a lui Dumnezeu și o mărturie a credinței noastre în Domnul Isus Cristos.

• Că Duhul Sfânt este Mângâietorul nostru. El ne ghidează în toate domeniile vieții. El ne binecuvântează cu daruri spirituale și ne împuternicește să arătăm roadele Duhului.

• Că Cina Domnului este o celebrare a morții lui Isus și o aducere aminte a Sa.

• Că Dumnezeu vrea să ne transforme, să ne vindece și să ne aprovizioneze astfel încât să trăim vieți binecuvântate și victorioase care îi vor ajuta pe alții.

• Că suntem chemați să predicăm Evanghelia tuturor națiunilor.

• Că Domnul nostru Isus Cristos Se va întoarce, așa cum a promis.

DOAR DESPRE ISUS

Soluția la toate probleme tale este Isus. El este răspunsul tău, speranța ta, bucuria ta, pacea ta, provizia ta și siguranța ta. Când Îl ai pe El, ai totul.

Revoluția harului vizează în întregime readucerea lui Isus în prim-plan. De prea mult timp, creștinismul a fost redus la o listă de reguli cu ce să facem și ce să nu facem. Nu pentru aceasta a venit Isus. Nu despre aceasta este vorba în creștinism. Isus nu a venit pentru a ne arăta greșelile. Isus a venit ca noi să avem viață și să o avem din belșug.