SALVARE

Ce este salvarea?

Salvarea înseamnă să fii salvat – de la iad, de la o relație frântă cu Dumnezeu și de blestemele care urmăresc umanitatea datorită căderii lui Adam în Grădina Eden.
Vezi, Dumnezeu l-a creat pe Adam și i-a dat autoritate peste pământ, dar Adam a comis înaltă trădare și și-a plecat genunchiul înaintea unui spirit străin numit Satan, și în urma căderii lui, a cedat lui Satan autoritatea peste pământ. Dumnezeu L-a trimis pe Isus, al doilea Adam, ca să răscumpere fiii lui Adam din păcat și să răscumpere acest pământ de sub stăpânirea lui Satan.
A crede că Isus Cristos este Domnul și Salvatorul tău înseamnă să primești această răscumpărare și toate lucrurile făcute pentru tine prin sacrificiul Său perfect la cruce! Păcatele tale au fost plătite pentru totdeauna și primești îndreptățirea lui Dumnezeu și poți să pășești cu curaj în prezența Sa. El nu va mai fi doar Dumnezeu Atotputernic pentru tine, ci va fi și Tatăl TĂU ceresc.
În locul durerii, suferinței și a lipsei care sunt mereu prezente în această lume căzută, poți să îți ațintești privirea la Tăticul Dumnezeu și să aștepți cu încredere binecuvântările Lui de sănătate, provizie și protecție. Și, în cele din urmă, vei ajunge să stai o eternitate alături de Dumnezeu în cer.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”
Ioan 3:16

De ce am nevoie de salvare?

Plata păcatului este moartea (Romani 6:23), și noi nu avem nicio putere să scăpăm de pedeapsa păcatelor. Fără Cristos am fi mers în mod cert pe drumul cu sens unic către separarea eternă de Dumnezeu.
Cu toate acestea, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun și Dumnezeul nostru este dragoste (1 Ioan 4:8, 16). Și pentru că ne iubește așa de mult, El Însuși a făcut o cale de ieșire din iad (Matei 5 și Marcu 9) și de intrare în viața eternă (Ioan 3:16).
Dumnezeu L-a trimis pe Isus Cristos, Fiul Lui preaiubit, ca să ne ia locul pe cruce, să poarte în trupul Lui întreaga povară a furiei și a pedepsei lui Dumnezeu pentru păcatele noastre și să moară în locul nostru. Doar Isus Cristos, Fiul perfect și fără păcat al lui Dumnezeu (Evrei 4:15), poate să mulțumească și să împlinească pe deplin cererile drepte ale sfințeniei lui Dumnezeu ca plată pentru păcatele noastre.
Așadar, putem să fim salvați, să pășim cu curaj în prezența Tatălui nostru ceresc (Evrei 4:16), să așteptăm o viață abundentă pe pământ (Ioan 10:10) și un viitor glorios în cer doar prin credința în Isus și în lucrarea Lui perfectă și sfârșită la cruce. Nu există altă cale de salvare decât acceptarea lucrării lui Isus pentru tine (Fapte 4:12).

Cum să fiu salvat?

Salvarea este darul lui Dumnezeu și vine prin credința în Isus și doar în Isus.

În Ioan 14:6, Biblia ne spune foarte clar că Cristos este singura cale către Dumnezeu și viața veșnică, iar în Romani 10:9-11 ne spune cum să fim salvați și să avem viața eternă: Să credem în inimile noastre că Isus a murit pentru păcatele noastre și a fost înviat din morți și să mărturisim cu gura că El este Domnul și Salvatorul nostru.

Pentru a-L accepta pe Cristos în viața ta și pentru a fi salvat, te rog să spui această rugăciune de salvare.

„Tată ceresc, Îți mulțumesc pentru dragostea Ta pentru mine și pentru că L-ai trimis pe Isus Cristos să moară pe cruce pentru păcatele mele. Sângele Lui prețios mă face curat. Tu L-ai înviat din morți. El este viu astăzi. Îți mulțumesc că toate păcatele mele sunt iertate. Sunt drept prin sângele Lui. Sunt acoperit de favoarea lui Dumnezeu. Îți mulțumesc Tată că bunătatea și mila mă vor urmări toate zilele vieții mele începând din această zi. În numele lui Isus, Amin!”

Ce se întâmplă după ce sunt salvat?

Odată ce L-ai acceptat pe Isus în viața ta, poziția ta în regatul lui Dumnezeu se schimbă total – nu mai ești păcătos, ci o creație nouă în Cristos (2 Corinteni 5:17) și un moștenitor al lui Dumnezeu (Romani 8:17).
Astăzi, așa cum este Isus în cer, așa ești tu în această lume (1 Ioan 4:17)! Dumnezeu te iubește fără condiții și dorește mult să te binecuvânteze. El este întotdeauna de partea ta (Romani 8:31) și a declarat că nu te va părăsi și nu te va uita niciodată (Evrei 13:5).
Este foarte important să continui să asculți despre Isus și despre noua ta identitate în El și să înveți despre toate binecuvântările pe care El le-a plătit pentru ca tu să te bucuri de ele.

Fii implicat în biserica locală

Pentru a te ajuta în călătoria ta de credincios, te încurajăm să găsești și să frecventezi o biserică din zona ta.

Credem că este dorința din inima lui Dumnezeu ca fiecare credincios să găsească, să aparțină și să crească într-o comunitate unde să audă și să fie încurajați de predicarea și învățarea Cuvântului (Evrei 10:25). Într-o biserică locală vei primi și dragoste, îndrumare și sprijin din partea altor credincioși și lideri bisericești.

Încrede-te în Domnul să te conducă la o biserică unde să vezi, să auzi și să înveți mai multe despre Cristos.

Cum pot să aflu mai multe despre salvare?

Pentru a afla mai multe despre salvare, îți recomandăm magazinul nostru online.

Vizionează videourile de pe canalul nostru de Youtube.

Dacă tocmai l-ai primit pe Isus ca salvator al tău, avem un cadou de bun venit pentru tine.